Caducitat de sessió
La teva sessió està a punt de caducar. Per mantenir la sessió activa, fes clic al botó Acceptar.

 

Notícies de mediació

Octubre 2006


Entrades del mes (Octubre 2006)
Canvi de data de la propera Sessió Metodològica

CANVI DE DATA DE LA PROPERA SESSIÓ METODOLÒGICA DEL CENTRE DE MEDIACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA

 

 

 

La propera sessió metodològica, corresponent al mes de novembre, tindrà lloc la segona setmana, en lloc de la primera, concretament el dimarts dia 14. La inscripció resta oberta i recordeu que també la podeu veure i escoltar a través del portal e-catalunya i de solomediación, en cas de que no ser membre d’e-catalunya.

 

 

L’experta mediadora i advocada, Núria Cosialls ens plantejarà una mediació molt interessant que va dur a terme en un cas de divorci amb fills menors.

 

 

Hem canviat a la segona setmana, ja que el dijous, dia 9 el Centre de Mediació Familiar de Catalunya i el Departament de Justícia organitzen conjuntament un Seminari sobre la mediació als jutjats de família, en el que participaran jutges de Sevilla, Màlaga, Pamplona, Mallorca, Madrid i Barcelona i també les mediadores dels respectius serveis de medició als jutjats de Madrid i Barcelona. Tots ells ens esposaran la seva experiència i es tractarà d’analitzar el funcionament de la mediació familiar a nivell judicial des de les diferents perspectives professionals.

 

Veure l'entrada completa...

0 Més informació
0 comentaris


Nous honoraris de Mediació Familiar

Avui s’ha publicat al DOGC l'Ordre JUS/484/2006 per la qual es fixen les noves tarifes en els procediments de mediació familiar

http://www.gencat.cat/justicia/departament/legislacio/index.html#mf

 

 

 

 

Ordre JUS/484/2006

 

 

de 17 d'octubre, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació familiar

(DOGC núm. 4746, de 24.10.2006)

L'article 24.2 de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya, estableix que el Centre de Mediació Familiar de Catalunya retribueix les persones mediadores en els supòsits de gratuïtat de la mediació d'acord amb les tarifes que el Departament de Justícia estableixi.

L'article 21.1 del Reglament de la Llei 1/2001 esmentada, aprovat pel Decret 139/2002, de 14 de maig, estableix que el Centre, mitjançant els col·legis professionals respectius, retribueix les persones mediadores en els supòsits en què les dues parts tinguin reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta amb els imports que establirà una ordre de la persona titular del Departament de Justícia, i amb la meitat d'aquests imports si solament una de les dues parts té reconegut el dret. Així mateix, disposa que en l'Ordre de determinació dels imports es distingirà el supòsit en què la mediació és parcial o total i també el supòsit en què s'hagi celebrat una sola sessió.

Vist l'informe proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques i la corresponent memòria econòmica,

Ordeno:

Article únic

La persona mediadora que intervé en un procés de mediació familiar té dret a percebre, amb càrrec al Departament de Justícia i per mitjà del seu col·legi professional, en els supòsits en què les dues parts tinguin reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta, els imports que s'estableixen en aquest article, i la meitat d'aquests imports si solament una de les dues parts té reconegut el dret:

Per la sessió inicial, quan és l'única: 60 euros.

Per la totalitat de la mediació:

Si és mediació total: 360 euros.

Si és mediació parcial: 180 euros.

Disposició derogatòria

Es deroga l'
Ordre JUS/208/2002, de 13 de juny, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació familiar.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 d'octubre de 2006

Josep M. Vallès

Conseller de Justícia

 

 

Veure l'entrada completa...

0 Més informació
0 comentaris


Informe de conclusions del Diàleg IntraRwandès

 

Podeu llegir l’Informe de conclusions del Diàleg IntraRwandès que es va fer a Barcelona al juny de 2006. En aquest Diàleg van participar 20 personalitats d'origen rwandès procedents de Rwanda, Bèlgica, Canadà, França, Holanda, Itàlia, Suïssa i dels Estats Units d'Amèrica, entre les quals hi ha exministres, polítics, militars, religiosos, activistes de drets humans, víctimes, voluntaris d'ONGD, investigadors per la pau, entre d'altres, en una iniciativa de construcció de pau per Àfrica Central.

Així mateix, podeu llegir l’entrevista a Jordi Palou-Loverdos, mediador i responsable d’aquest Diàleg, publicada per El Periódico de Catalunya, obrint l'adjunt que està a la part inferior d'aquesta finestra.

 

 

Veure l'entrada completa...

0 Més informació
0 comentaris


II Congrés Internacional de Mediació Familiar. Zamora, 6 i 7 de novembre de 2006

 

Trobareu en un adjunt el programa d’aquest Congrés organitzat per la Junta de Castella i Lleó. També podeu llegir aquesta notícia publicada pel diari La opinión de Zamora:

 

 

Más de 400 profesionales se reúnen en Zamora en el II Congreso Internacional de Mediación Familiar

L'adjunt està a la part inferior d'aquesta finestra.

 

 

Veure l'entrada completa...

0 Més informació
0 comentaris


Oferta laboral per a una plaça de mediador/a a la jurisdicció penal a Lleida

 

L’Associació Benestar i Desenvolupament necessita cobrir una plaça de mediador/a a la jurisdicció penal durant els mesos de novembre i desembre a la demarcació de Lleida. Podeu demanar més informació o fer arribar el vostre currículum a Carme Calafat: ccalafat@abd-ong.org

 

 

Veure l'entrada completa...

0 Més informació
0 comentarisPàgina 1 de 3 [ 1 2 ] >