Logo Ajuda Ajuda  
  Sumari > Introducció general > Cerca

Logo Cerca Cerca
Què és?

El cercador principal és l'eina que s'utilitza per facilitar la localització d'una determinada informació dintre d'un portal de manera fācil i rāpida. Hi ha dos tipus de cerca: bāsica i avanįada.

A tots els portals de la plataforma trobarem, a la part superior dreta de la pantalla, el camp de text Cerca (corresponent a la cerca bāsica), on podrās introduir el terme a buscar i que et permetrā fer consultes a partir d'una paraula. A sota d'aquest camp trobarās l'accés a la Cerca avanįada que et permetrā definir les condicions de la cerca.

 
Per a què serveix?

El cercador permet fer cerques per text lliure a tots els continguts del portal, dins de totes les eines i espais disponibles. Els resultats de la cerca només mostren aquells continguts als que tens permisos d'accés.

Els resultats es mostren organitzats per Títol de l'aportació o del document, Autor i Localització (On es troba).

Des de la opció cerca avanįada podrās acotar millor el text a buscar,
 
Com fer-la servir?

Per realitzar una consulta al cercador entra dins d'algun portal i:

a) Opció cerca bāsica:

1- Introdueix a la casella de Cerca que hi ha a la part superior de la pantalla una o més paraules descriptives del contingut que vols cercar dintre d'un portal concret.

2- Pressiona sobre la icona per comenįar la cerca.

3- En tan sols uns segons, podrās veure la llista de resultats rellevants. Per a cada entrada que coincideixi amb la cadena de text que hagis introduīt es mostra: un títol (de l'aportació o del document adjunt), l'autor i la localització de l'entrada.

b) Opció cerca avanįada:

1- Fes clic sobre la opció Cerca avanįada. Apareixerā un formulari que et permetrā restringir la cerca segons diferents criteris:

a) Amb totes les paraules: totes les paraules o frases introduīdes en aquest quadre de text apareixeran obligatòriament en cadascun dels documents retornats.

b) Amb qualsevol de les paraules: qualsevol de les paraules o frases introduīdes en aquest quadre de text, apareixeran en cadascun dels documents retornats.

c) Que no continguin cap de les paraules introduīdes (sense les paraules)

d) Que continguin la frase aproximada. Per trobar resultats aproximats.

Nota: Totes aquestes opcions són acumulables entre elles. Per exemple, pots introduir a la vegada, en els camps corresponents, un terme que ha d'aparèixer obligatòriament i un altre que no hauria d'aparèixer.

2- A més, pots acotar la cerca seleccionant determinats atributs:

a) Buscar Grups (pots triar un grup del desplegable).

b) Buscar Persones usuāries (pots triar una del desplegable).

c) Buscar els documents actualitzats establint un rang de dates.

d) Buscar el tipus de documents o continguts (Wiki, Bloc, Fòrum, Calendari, Fitxers, Ālbums de fotografies, Processos participatius, Pāgines de grup).

3- Quan hagis establert els criteris de cerca, fes clic a l'opció Cercar.
   
Accions relacionades
Com buscar grups (per llistat i per categoria)
Com trobar altres membres
La meva xarxa social
 
 

  Sumari | ©e-Catalunya - Generalitat de Catalunya